Architektúra

Rodinné domy, občianské stavby, ich novostavby či rekonštrukcie.

Rekonštrukcia budovy knižnice združenia evanjelikálnych cirkví v B. Bystrici

stavba: knižnica ZEC

popis: Prestavba objektu knižnice, BB

Rodinný dom v Žiline

stavba: rodinný dom

popis: Prestavba objektu rodinného domu