Rekonštrukcia budovy knižnice združenia evanjelikálnych cirkví v B. Bystrici

stavba: knižnica ZEC

popis: Prestavba objektu knižnice, BB