ÚPN-O Čierny Balog - Digitalizácia územného plánu

popis: Digitalizácia 2 výkresov ÚPN-O Čierny Balog za účelom spresnenia obsahu, nakoľko pôvodný ÚPN bol spracovaný ručne.