Rodinný dom v Žiline

stavba: rodinný dom

popis: Prestavba objektu rodinného domu