ÚPN-O Podkonice - Digitalizácia územného plánu

popis: Digitalizácia 6 výkresov ÚPN-O Podkonice. Účelom bolo vytvorenie podkladu v DWG a PDF súboroch pre následné zobrazenie územného plánu na webstránke obce.