Projekty rodinných domov prevažne v oblastiach Banská Bystrica a Zvolen ale i na celom Slovensku.

  • Novostavby

  • Rekonštrukcie a prestavby domov

  • Nízkoenergetické a pasívne rodinné domy

Rodinný dom v Čačíne - rekonštrukcia

stavba: rodinný dom

popis: prestavba rodinného domu v nízkoenergetickom štandarde

Rodinný dom v Čeríne

stavba: rodinný dom

popis: novostavba rodinného domu v nízkoenergetickom štandarde

Rodinný dom v Lukavici

stavba: rodinný dom

popis: rodinný dom navrhnutý na mieste pôvodných objektov v zložitom teréne

ÚPN-O Podkonice - Digitalizácia územného plánu

popis: Digitalizácia 6 výkresov ÚPN-O Podkonice. Účelom bolo vytvorenie podkladu v DWG a PDF súboroch pre následné zobrazenie územného plánu na webstránke obce.

Prestavba na rodinné domy v radovej zástavbe - Čerín

stavba: radové rodinné domy

popis: prestavba existujúceho objektu na 5 radových rodinných domov.