Služby

Projekty rodinných domov prevažne v oblastiach Banská Bystrica a Zvolen ale i na celom Slovensku.

Ponúkam architektonické riešenia - projekty od štúdie až po realizačný projekt novostavieb či rekonštrukcie objektov.
V portfóliu služieb okrem projekčných prác tiež dominujú služby v oblasti webdesignu, grafického dizajnu alebo vizualizácií (objektov či menších urbanistických celkov).

Digitalizácie územných plánov miest a obcí

Mnohé mestá a obce aj v dnešnej digitálnej dobe majú svoj Územný plán (ÚPN) ešte stále iba ručne (analógovo) spracovaný.

Vaša nová webstránka

Prečo je podstatné aby ste mali svoju vlastnú webstránku?