Architektúra

Rodinné domy, občianské stavby, ich novostavby či rekonštrukcie.

Spolupráca s Ing. arch. Ľudovítom Jankovičom (URKEA)