Urbanizmus

popis: Urbanistická štúdia

autori: Ing. arch. V. Paško, Ing. arch. R. Jankovič

Urbanistická štúdia VD Slatinka

popis: Urbanistická štúdia

autori: Ing. arch. Ľ. Jankovič, Ing. arch. R. Jankovič

Zmena č.1 ÚPN obce Hronec

popis: Zmeny a Doplnky č.1

autori: Ing. arch. Ľ. Jankovič, Ing. arch. R. Jankovič

Zmena č.2 ÚPN obce Hronec

popis: Zmeny a Doplnky č.2

autori: Ing. arch. Ľ. Jankovič, Ing. arch. R. Jankovič

Územný plán obce Belá-Dulice

autori: Ing. arch. Ľ. Jankovič, Ing. arch. R. Jankovič