popis: Urbanistická štúdia

autori: Ing. arch. V. Paško, Ing. arch. R. Jankovič