Urbanistická štúdia VD Slatinka

popis: Urbanistická štúdia

autori: Ing. arch. Ľ. Jankovič, Ing. arch. R. Jankovič