Doplnok č.4 k ÚPN SÚ Horná a Dolná Mičiná, lokalita Hrochôťka

autori: Ing. arch J. Troliga, Ing. arch. Ľ. Jankovič, Ing. arch. R. Jankovič