ÚPN SÚ Riečka - úplné znenie a digitalizácia ÚPD

popis: digitalizácia výkresov a úplné znenie ÚPN-O Riečka (integrácia viacerých doplnkov do jedného dokumentu).